ผู้บริหาร

นายจำรัส หาญกล้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/04/2013
ปรับปรุง 23/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 146389
Page Views 272804
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางกรรณิกา เขียวแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0892690583
Email : kheawkaw@hotmail.com
ที่อยู่ :
147/4 หมู่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี/วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2523 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155)
2525 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
2527 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533-2536 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.บ้านด่านลานหอย (สพป.สท1) อาจารย์1
2537-2553 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ อ.ศรีสำโรง (สพป.สท2) ครู คศ.3
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป.สท 2 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E - book )
2 ครูผู้ฝึกสอนสวดมนต์แปลระดับ ป.1 - 6
3 หนึ่งแสนครูดี
4 ผลงานโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง รอบ 3 ปี(2553-2555)
5 ผลการสอน O NET
6 ครูต้นแบบครูปฏิรูปการศึกษา
7 ครูแนะแนวดีเด่น
8 ครูอนุบาลดีเด่น
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
โทร. 055681531 , 055681418 , โทรสาร 055628508 E-mail : jamrus_2504@hotmail.com
ผู้ดูแลเว็ปไซด์ นายจำรัส  หาญกล้า 08-7204-8871 , นางกฤตาภรณ์  คชาธาร 08-4814-0846
นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข 08-0845-4874 , นางจงลักษณ์  จิตดี 08-47359-088 ,
 นายดิเรก คชาธาร 08-7202-6742